JEFATURA DE FORMACIÓN

 
     

JEFE DE FORMACIÓN

Dª Almudena Egea Zerolo
     

COORDINADORES DE CURSO

 

Bachillerato

   
  1º de Bachillerato D. Francisco Fuertes Fernández
    Dª  Mª del Valle Lacadena García-Gallo
     
  2º de Bachillerato Dª Carmen García Rodríguez
    D. Eduardo Soriano Palomo
     

Educación Secundaria Obligatoria

 
  1º de E.S.O. Dª Mª José Santos Huerta
    D. Diego Hernández Martín
     
  2º de E.S.O. Dª Mónica Cuesta Iglesias
    D. José Manuel Sáez Sáez
     
  3º de E.S.O. D. Nicolás Manglano Bosch
    D. Bernardo García Carrera
     
  4º de E.S.O. Dª Amparo Real Vidal
    D. Alvaro de Pablo Martínez de Ubago
     

Educación Primaria

   
  1º de E.P. Dª Rocío Esteban López
  2º de E.P. Dª Cristina Velasco Esteban
  3º de E.P. D. Fernando Ursa Calvo
  4º de E.P. D. José Zurdo Vidal
  5º de E.P. D. Pedro Pablo Martínez Luceño
  6º de E.P. D. Rubén García Sánchez
     

 ÁREA DE SERVICIO SOCIAL

Dª Inés Silvela Coloma
   

SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR

 
  D. Javier Cupeiro Durán
  Dª Mª del Pilar Lacadena García-Gallo
  Dª Beatriz López García de Leániz
  D. Juan Carlos Muñoz Salmerón
  Dª Sara Lozano Santiago
  Dª Elena Marcos Trapero
  Dª Raquel Palomo Rodríguez
     

EDUCADORES

 
  Dª Ana Molina Sánchez
   
     

 SERVICIO DE COMEDOR

 D. Santiago Carramiñana Martínez